Obraz Arktyki

Arktyka

Arktyka to obszar na kuli ziemskiej, który otacza biegun północny. Dokładny jej zasięg jest różnie określany, jednak w centrum znajduje się Morze Arktyczne, będące częścią Oceanu Atlantyckiego. Obszar Arktyki cechuje klimat polarny z niewielką ilością roczną opadów.

Charakterystyczna jest dla niej bardzo uboga roślinność, w której dominują byliny, mchy, krzewinki oraz porosty. Fauna jest równie uboga, jeśli chodzi o różnorodność gatunkową, za to występuje licznie. Do jej przedstawicieli należą ryby oraz ssaki morskie, takie jak foki, morsy czy wieloryby. Spotkać można także niektóre gatunki mew, sów śnieżnych oraz innych ptaków.

Ze względu na panujące warunki Arktyka jest bardzo słabo zaludnionym obszarem.